Autoškola Naše služby

Podmínky online přihlášení k výcviku

Online rezervace výcviku je závazná!

Nejpozději do 2 dnů od rezervace vás kontaktujeme s bližšími informacemi.

Pokud chcete vaši rezervaci zrušit, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese autoskola.spurek@gmail.com

Poskytnuté údaje (Jméno a příjmení, E-mailová adresa, Telefonní číslo) budou využity pouze za účelem evidence vašeho dotazu/zprávy a zpětné komunikace s Vámi. S údaji bude zacházeno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů a zákonem 101/2000 Sb. Daniel Špůrek jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté údaje za účelem evidence vašeho dotazu/zprávy a zpětné komunikace s Vámi, nejdéle po dobu jednoho roku. Kdykoli můžete požádat o smazání nebo opravu svých osobních údajů.

K výcviku budete přijati na základě správně vyplněných a v naší autoškole odevzdaných dokumentů:


Žádost o přijetí k výuce a výcviku vyplňuje žadatel a Lékařský posudek vyplňuje lékař.

Naše autoškola se při své činnosti řídí zákonem č.247/2000 Sb., ve znení pozdějších předpisů.

Zpracování vašich osobních údajů

Poskytnuté údaje (Jméno a příjmení, E-mailová adresa) budou využity pouze za účelem evidence vašeho dotazu/zprávy a zpětné komunikace s Vámi. S údaji bude zacházeno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů a zákonem 101/2000 Sb. Daniel Špůrek jakožto správce, bude zpracovávat Vámi poskytnuté údaje za účelem evidence vašeho dotazu/zprávy a zpětné komunikace s Vámi, nejdéle po dobu jednoho roku. Kdykoli můžete požádat o smazání nebo opravu svých osobních údajů.


Naše autoškola se při své činnosti řídí zákonem č.247/2000 Sb., ve znení pozdějších předpisů.

Logo Autoškola Špůrek Logo Autoškola Špůrek

Vítáme Vás na našich webových stránkách

Řidičské oprávnění je v dnešní době takřka nepostradatelnou věcí nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě. Otevírá možnosti jak dosáhnout zajímavých destinací nejen u nás, ale i v zahraničí. Je to ovšem také velká zodpovědnost, jelikož za volantem motorového vozidla není prostor pro nedbalost či nepozornost.
Z výcviku však strach mít nemusíte. Po celou dobu výcviku vám bude nápomocen náš lektor Daniel Špůrek, jehož dlouholeté zkušenosti vám dopomohou k získání Vašeho řidičského průkazu.

Našimi přednostmi jsou zejména individuální přístup k našim klientům, osobitý přístup lektora, flexibilita při plánování jízd či odborné teorie.

Naše služby

Výcvik pro řidičské oprávnění

moto

Skupina A

od 15, 16, 18 a 24 (20) let

AM - Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3
A1 - Motocykly o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
A2 - Motocykly s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu /hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
A - Motocykly bez omezení. Od 20 let pro držitele A2 po dobu nejméně 2 let.

moto

Skupina B

od 18 let

Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750kg.

Skupina B opravňuje také řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou.

B96 - Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

moto

Skupina C

od 21 (18) let

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500kg určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnost nepřevyšující 750kg.

Od 18 let dle výjimky uvedené v § 83 zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

moto

Skupina T

od 17 let

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

moto

Skupina E

B+E

Jedná se o rozšiřující skupinu. Jízdní soupravy je složena z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg celkové hmotnosti.


Online přihláška

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a přihlašte se!

Stisknutím tlačítka "Rezervovat" souhlasíte s podmínkami rezervace


Školení řidičů

Naše autoškola nabízí pro firmy školení jejich zaměstnanců, které je možné dle dohody uskutečnit na pracovišti firmy či společnosti nebo přímo u nás v autoškole. Počet míst pro toto školení není omezen.
Cena školení je individuální a odvíjí se od vzájemné dohody


Provádění výcviku na motocyklu od roku 2016

Výcvik bude prováděn podle zákona č. 247/2001 Sb. v základním rozsahu 13 hodin, které jsou rozděleny do 3 etap. K základnímu rozsahu výcviku je podle potřeby možné dokoupit libovolný počet hodin.
 • Klasický způsob výcviku (4 - 6 hodin) - Tato část výcviku bude probíhat klasickým způsobem, kdy učitel jede s žákem na jednom motocyklu.

 • Příprava na zvláštní jízdní úkony (2 - 4 hodin) - V této části výcviku je žadatel na cvičišti pod vedením učitele připravován na zvládnutí zvláštních jízdních úkonů, které jsou součástí závěrečné zkoušky.

 • Samostatná jízda s doprovodem (3 - 5 hodin) - V závěrečné části výcviku jezdí žadatel na motocyklu samostatně a je doprovázen učitelem na doprovodném motocyklu. Učitel dává žadateli pokyny pomocí interkomu.


1. 11. 2015 došlo ke změnám podmínek u závěrečných zkoušek. Stanovený rozsah výcviku však zůstal nezměněn.
Je proto potřeba si uvědomit, že stanovený minimální počet hodin nemusí stačit všem žadatelům k zvládnutí jistého a samostatného ovládání motocyklu, což je základní předpoklad pro úspěšnému zvládnutí závěrečné zkoušky.

Všichni žadatelé absolvující výcvik na motocyklu jsou v naší autoškole úrazově pojištěni od Allianz poj.


Vrácení řidičského průkazu

Přezkoušení v autoškole musíte absolvovat vždy, je-li ŘP zadržen déle než 1 rok. Při předložení zdravotní a odborné způsobilosti na příslušném úřadě nesmí být potvrzení starší 30- ti dnů.

Jaký je rozsah přezkoušení?

Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
Ovládání a údržba vozidla (ke skupinám C, C + E)
Praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte)

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat novou výuku a výcvik v autoškole.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Ne, ale doporučujeme, alespoň jednu cvičnou jízdu u každé skupiny, vzhledem k náročnosti přezkoušení.

Doklady potřebné k navrácení ŘP:

V případě 12 bodů

 • Žádost do autoškoly - Žádost o řidičské oprávnění
 • Výpis z karty řidiče (dostanete na obecním úřadě s rozšířenou působnosti v místě trvalého bydliště)
 • Doklad o zdravotní způsobilosti (potvrdí praktický lékař) - Posudek zdravotní způsobilosti
 • Dopravně psychologické vyšetření - akreditováni dopravní psychologové

V případě zákazu řízení

 • Žádost do autoškoly - Žádost o řidičské oprávnění
 • Výpis z karty řidiče (dostanete na obecním úřadě s rozšířenou působnosti v místě trvalého bydliště)
 • Doklad o zdravotní způsobilosti (potvrdí praktický lékař) - Posudek zdravotní způsobilosti
 • Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • Dopravně psychologické vyšetření - akreditováni dopravní psychologové

Na naši nabídku výcviků je možné sjednat množstevní slevu

Skupina Cena
B 18.700,-
B (studenti) 18.000,-
B + E 6.500,-
Rozdílová zkouška B (B96) 4.800,-
A2 + B 29.500,-
A + B 30.500,-
AM 15.500,-
A1 14.000,-
A2 13.500,-
A 15.000,-
Rozdílová zkouška MOTO (RA1/A2; RA2/A)* 5.000,-
C 23.000,-
T 16.500,- (nevlastnící žádnou sk. řid. oprávnění)
RB/T 12.500,- (vlastnící řid. oprávnění sk. B)
Kondiční jízda (45 min) 700,-
Kondiční jízda MOTO (45 min) 900,-
* V ceně rozdílové zkoušky jsou zahrnuty 2 hodiny jízd
Ceny v ceníku jsou platné od 15.1.2024 Na jednotlivé kuzy se vztahuje storno poplatek 12% z ceny kurzu

E-Testy vám pomůžou k ověření vašich znalostí a připraví vás na závěrečné testy v naší autoškole. Podoba testů je shodná s testy, které budete absolvovat na závěrečné zkoušce.
I přes to Vám doporučujeme si zakoupit či půjčit aktuální učebnici autoškoly.
Učebnici autoškoly si u nás mžete zapůjčit (záloha 200 Kč)

Během celé výuky a výcviku jsou vám k dispozici cvičné e-testy jednotlivých okruhů otázek přímo z webové stránky Ministerstva dopravy

Naše služby

Naše autoškola se při své činnosti řídí zákonem č.247/2000 Sb., ve znení pozdějších předpisů.

Doporučené webové stránky a aplikace


UČME SE PŘEŽÍT
START DRIVING

Před zahájením výcviku je nutné si vytisknou dokumenty níže. Žádost o přijetí k výuce a výcviku vyplňuje žadatel a Lékařský posudek vyplňuje lékař.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku posude lékař
Žádost o přijetí k výuce a výcviku Lékařský posudek

Pokud se rozhodnete pro naši autoškolu neváhejte nás kontaktovat

Daniel Špůrek

nábřeží Dukelských hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 73197084

Mobil: +420 608 713 081
E-mail: autoskola.spurek@gmail.com

Stisknutím tlačítka "Odeslat" souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů

Ochrana proti SPAM, do pole napiště číslo dvacetčtyři